Witamy Państwa na stronie internetowej


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz Kołodziejczyk

 wadowice@komornik.pl

 

 

 ID Kancelarii E-SĄD: 1446

  tel. 33 8233341

 Batorego 2a/400, 34-100 WADOWICE

Rachunek Bankowy:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice

nr 31105011001000002230007227

                          

adres ePUAP - /KS_LKolodziejczyk/domyslna

 

 

 

Godziny pracy:   

 

 

Poniedziałek: 
7:00 - 15:00
Wtorek: 
7:00 - 15:00
Środa: 
7:00 - 14:00
Czwartek: 
7:00 - 15:00
Piątek: 
7:00 - 15:00
Przyjęcia stron codziennie.
Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

 

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Roman Kwieciński

e-mail: iod.wadowice.001@komornik.pl

Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.